فهرست بستن

 

 

برندگان مسابقه کتابخوانی شنود:

۱_ابوالفضل اسماعیلی نسب _ پایه دوازدهم _ شهرستان رفسنجان

۲_سونیا ریگی جوان _ پایه دهم _ شهرستان زابل
۳_ محمد صالح شهرکی _ پایه یازدهم _ شهرستان زاهدان
۴_ محمد رضا میر _ پایه دهم _ شهرستان زاهدان
۵_ زهرا بابایی _ پایه یازدهم _ شهرستان کرمان